Pembentangan Kuampulan 1

Monday, April 18, 2011
https://docs.google.com/present/view?id=dcmpf8gh_4ccq2m8fb

Kumpulan in telah memberikan idea-idea awal mengenai konsep cerdas dan menyenaraikan teori-teori yang mempelopori konsep pintar cerdas secara langsung. Pembentangan ini penting kerana sebagai guru kita hendaklah mengetahui konsep sebenar pintar cerdas dan memaklumi teori-teori yang digunapakai bagi menjelaskan istilah kecerdasan dan pintar cerdas itu sendiri agar tidak berlaku salah faham.

1 comments:

  1. Kumpulan ini telah memberikan idea-idea awal berhubung konsep pintar cerdas di kalangan kanak-kanak dan apakah pengetahuan yang perlu diberi perhatian oleh masyarakat sekeliling bagi menyokong mereka.

Post a Comment